Що таке РСА (розлади спектру АУТИЗМУ) ?

Це один із найпоширеніших видів розладів психологічного розвитку у дітей, який характеризується порушеннями у сферах соціального розвитку дитини, розвитку мови, здатності спілкуватися та стереотипною, обмеженою поведінкою.


На сьогодні дослідники виокремлюють не лише аутизм (ранній дитячий аутизм - РДА), а цілу групу розладів спектру аутизму (РСА), оскільки існує декілька можливих форм порушень - різних за важкістю та ступенем вираженості симптомів. Діти з РСА можуть дуже відрізнятися за здатністю встановлювати контакт з оточуючими як за допомогою мови, так і невербального спілкування, за рівнем інтелектуального розвитку. Важко відшукати хоча б двох дітей із однаковими симптомами аутизму. І якщо говорити про спектр та крайні форми вираженості симптомів, - це, з одного боку, соціально ізольовані немовні діти з вираженою інтелектуальною недостатністю, а з іншого -діти з високим інтелектом, розвиненою мовою, але дуже обмеженим колом інтересів та труднощами у спілкуванні і встановленні стосунків (ця частина спектру отримала назву синдрому Аспергера). Детальніше дивіться тут.

Причини розладів спектру АУТИЗМУ

Причини розладів спектру аутизму лежать у будові та функціонуванні мозку, що цих причин може бути багато, можливо, тому і таким широким є спектр розладів, але всі вони сходяться до спільного кінцевого нейробіологічного субстрату – порушення функцій та взаємодії певних структур мозку, що відповідають за інтеграцію та синтез інформації (як тієї, що надходить із різних сенсорних каналів, так і спеціально мови та соціальних стимулів), а також зон мозку, які відповідають за організацію поведінки загалом і соціальної зокрема. Сьогодні ми можемо з більшою чи меншою певністю сказати, що, ймовірно, основними тут є генетичні причини (полігенного характеру) разом із фактором органічного ураження центральної нервової системи (він може бути основним чи додатковим етіологічним фактором у меншій кількості випадків).

 

Довший час помилково вважалося, начебто аутизм обумовлений психологічними факторами, як-от негативне ставлення до дитини з боку батьків. На сьогодні це припущення однозначно відкинено і РСА визнані етіологічно виключно біологічними розладами. Симптоми аутизму обумовлені особливостями будови та функціонування головного мозку дитини. Детальніше дивіться тут

Діагностика розладів спектру АУТИЗМУ

Діагностика РСА вимагає компетентної команди фахівців -дитячого психіатра, психолога, логопеда, спеціального педагога. Завдання фахівців - у співпраці з батьками всебічно обстежити дитину, рівень її розвитку у різних сферах і лише тоді на основі встановлених діагностичних критеріїв та із застосуванням спеціальних діагностичних шкал та протоколів визначити остаточний діагноз дитини, а також можливі супутні розлади та проблеми.

 

На основі такого комплексного діагнозу батькам можуть бути роз'яснені особливості специфічної форми РСА їхньої дитини, а також запропоновані адекватні рекомендації по цілісній програмі допомоги дитині. Детальніше дивіться тут

Як часто зустрічається АУТИЗМ та РСА ?

РСА є доволі поширеними і зустрічаються не менш часто, аніж інші, більш відомі дитячі розлади, як-от, для прикладу, цукровий діабет, синдром Дауна чи дитячий церебральний параліч.

 

Втім, попри те, що ці РСА є такими поширеними, через брак знань щодо них - як у громаді в цілому, так і серед фахівців зокрема - РСА часто вчасно не виявляються або ж невірно діагностуються. Тому значній кількості дітей із цими розладами не надається вчасна адекватна допомога. Поширеність розладів аутизму загалом - 2-6 випадків на 1000 дітей (тобто, щонайменше одна дитина з 500 має РСА). Причому для «класичного» раннього дитячого аутизму характерна середня частота 1-2 на 1000, тоді як для синдрому Аспергера (високофункціонального розладу з групи РСА) - 6 на 1000; співвідношення хлопців до дівчат для РСА приблизно 4:1.

Методики допомоги дітям з РСА

Допомога дітям з розладами спектру аутизму – це довготривалий процес. Ми усвідомлюємо, що мозок дитини з РСА опрацьовує інформацію в особливий спосіб і саме цим зумовлюються труднощі її розуміння цього світу, зокрема людських стосунків, – звідси походить ота властива особам з аутизмом «соціальна сліпота». Тому загальна філософія допомоги полягає у тому, що, з одного боку, ми маємо допомогти дитині розуміти світ, «подати» інформацію у такий спосіб, щоб вона навчилася розуміти, як у цьому світі жити, як з ним взаємодіяти – і зрештою розвиватися, реалізовувати в ньому свій потенціал, будувати стосунки. Це і є завданням різноманітних педагогічних, логопедичних, психологічних методик та втручань, спрямованих на те, щоб учити дитину розуміти світ, спілкуватися, взаємодіяти тощо. З іншого боку, другим, «наріжним» каменем філософії допомоги є розуміння, що для того, аби дитина могла адаптуватися до цього світу, ми маємо зі свого боку адаптуватися до дитини, з повагою сприйняти її такою, якою вона є у своїх особливостях, бути чутливими до її потреб, бути делікатними в нашій взаємодії з нею, щоб не завдавати їй надмірного стресу, не закрити її ще більше, а навпаки: «запросити» її у «цей світ». Детальніше читайте тут...

Батькам - 10 кроків у напрямку надії

Шановні батьки,

 

Можливо, у вашої дитини діагностували аутизм чи інший розлад спектру аутизму… Можливо, вас охопив відчай і зараз здається, що такий діагноз – це вирок і що ваша дитина не має перспектив…

 

У цей момент ми хочемо підтримати вас і допомогти зрозуміти, що аутизм – це насправді не вирок, а виклик – на довгу дорогу подолання труднощів та поступу, і що на цій дорозі ви і ваша дитина маєте відкриті можливості до щастя, до розвитку, до самореалізації…

 

Ми усвідомлюємо, що, цілком імовірно, зараз вам складно зорієнтуватися, як рухатися далі і які кроки здійснювати. Тому ми й створили це керівництво до роботи довжиною у 10 кроків – десять кроків по дорозі у напрямку надії

Детальніше дивіться тут

Розлади спектру аутизму в запитаннях та відповідях

Олег Романчук

РОЗЛАДИ СПЕКТРУ АУТИЗМУ в запитаннях та відповідях

Ця книжка є маленьким путівником, своєрідним «вступним курсом» у світ дітей з аутизмом, синдромом Аспергера та іншими формами розладів спектру аутизму (РСА). У зрозумілій, доступній формі та відповідно до сучасних наукових знань вона дає відповіді на основні питання, з якими стикаються батьки та фахівці, стосовно причин, виявів, діагностики та допомоги дітям з РСА. Але насамперед книжка сфокусована на поясненні світосприйняття, особливостей дітей з РСА, без розуміння яких ми справді не можемо встановити контакт, увійти в діалог з ними, допомогти їм у житті. Книжка буде корисною як для батьків дітей з РСА, так і для широкого кола фахівців – педагогів, психологів, логопедів, лікарів, загалом усім, хто турбується про розвиток дітей з особливими потребами.

Замовити книгу РОЗЛАДИ СПЕКТРУ АУТИЗМУ в запитаннях та відповідях